Srbija za neupućene

Petak, Januar 17, 2014

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Prvom osnovnom sudu u Beogradu                

 

Molba za prisustvo sudjenju

predmet K-7***/2012

 

 Molim za dopuštenje da prisustvujem pretresu koji je zakazan za **. 1. 2014. godine, u krivičnom postupku protiv U******** Dj******, predmet K-7***/2012. Zainteresovana sam za tok i ishod postupka iz sledećih razloga:

 U stanu u kome žive okrivljeni i drugi učesnici u postupku imam zakonsko pravo stanovanja kao lice koje je živelo u stanu u trenutku otkupa. Korišćenje tog prava mi je faktički onemogućeno izbacivanjem iz stana pre dve godine. Okrivljeni je nakon toga promenio bravu na ulaznim vratima te sam osim prava stanovanja nezakonito lišena i svoje pokretne imovine koja je ostala u stanu.

 Više od dvadeset godina sam nadležnima ukazivala na nasilje i druge oblike zakonski kažnjivih devijacija u porodici U********. Prvi put sam zatražila zaštitu još kao maloletno lice. U odraslom životnom dobu podnela sam više telefonskih i pismenih prijava protiv okrivljenog i drugih učesnika u postupku. 2011. godine podnela sam ovom sudu krivičnu prijavu i tužbu, a nadležnom centru za socijalni rad prvo usmenu, potom pismenu prijavu uz koju sam priložila izveštaje iz Urgentnog centra o zadobijenim povredama i pismeni predlog psihijatra Vojnomedicinske akademije da budem smeštena u sigurnu kuću za žrtve nasilja. U periodu od 2001-2011 obratila sam se svima koje sam smatrala nadležnim - policiji, ovom sudu, sudijama u prekršajnim postupcima, opštinskom i gradskom centru za socijalni rad, zaštitniku gradjana... 2011. godine, tokom pokušaja da pribavim dokazni materijal za sudski postupak (kopije izveštaja svih policijskih intervencija u stanu i snimke poziva upućenih hitnoj pomoći) tačnije dva radna dana nakon što sam Poveriocu za informacije od javnog znacaja podnela žalbu zbog nedostupnosti tih informacija, pokrenuta je inicijativa da budem zatvorena u specijalnu psihijatrijsku ustanovu i da mi kao posledica bude oduzeta poslovna sposobnost. U nastojanju da saznam zvanično obrazloženje te inicijative pismenim putem sam se obratila nadležnom Centru za socijalni rad koji mi nije odgovorio. Kao neposredan ishod jednomesečnog lišenja slobode u specijalnoj (zvaničan naziv) državnoj ustanovi obustavila sam svako dalje obraćanje organima, institucijama i ustanovama Republike Srbije. To je podrazumevalo i odustanak od pribavljanja dokaznog materijala i pored toga što je Poverenik za informacije od javnog značaja u medjuvremenu uvažio moju žalbu i nalozio MUP-u i GZZHMP (baš onim organima koji će me nedugo nakon tog naloga lišiti slobode) da mi traženu dokumentaciju učine dostupnom. Drugim rečima, od trenutka kada sam se našla na udaru oduzimanja poslovne sposobnosti nisam se više usudjivala da se njome služim.

 Sve moje prijave nadležnima i sve medicinski dokumentovane telesne povrede koje su mi kao fizički bespomoćnom licu, oštećene telesne muskulature, nanosili članovi porodice U******** kao jedini ishod su imale finansijski doprinos državnom budžetu RS, uzimanjem u zaštitu "javnog reda i mira" a ne mira, sigurnosti i telesnog integriteta konkretnog lica. Kao epilog mojih pritužbi zbog takvog odnosa države de facto su mi oduzeti pravo stanovanja i poslovna sposobnost. S obzirom na sve gore navedeno, zainteresovana sam da dobijem uvid u činjenično stanje koje je godinu dana nakon moje "gradjanske smrti", a jedanaest godina nakon mog prvog telefonskog apela za policijsku intervenciju, rezultiralo pokretanjem krivičnog postupka zbog nasilja u porodici U********.

 

Autor nalsvss (Generalna) :: comment (0)

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me